...

trocha teorie

Nikoho nezabije. Podobně jako výtvarníci žijí barvami a básníci slovem, tak hudebníci žijí zvukem. To jsou vibrace svého druhu. Velmi účinné a blahodárné můžou být tyto vibrace, když je zakoušíme na vlastním těle při aktivním zpěvu.

Tajemství zvuku a tedy i hudby spočívá v alikvótních tónech. Každý tón, který slyšíme, v sobě obsahuje nekonečnou škálu tzv. harmonických neboli alikvótních tónů. Tím, že se je naučíme poslouchat, otvírá se nám země nepoznaná.

V moderní fyzice se v poslední době prosazuje Teorie strun. Mohli bychom spíše říct Teorie alikvótních tónů. Vychází z představy, že elementární částice, které se záhadně jeví jednou jako energie a jednou jako hmota, jsou v podobném vztahu jako základní tón se svými alikvóty. Takže můžeme říct, že v každém tónu vidíme obraz zrození vesmíru.

pokračování příště

etpskp